Psychoterapia online

Terapia online z trzymsie.pl?

Pomożemy Ci wygrać z lękiem, natręctwami, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami oraz traumami. Prowadzimy psychoterapię online w nurcie poznawczo-behawioralnym, gdyż jesteśmy przekonani, co do jej skuteczności.

Jedna sesja terapii przez internet trwa 50 minut i kosztuje 140 zł. W trzymsie.pl lubimy konkrety. Już na początku ustalimy z Tobą cele i ramy czasowe terapii.

Nazywam się Agnieszka Achramowicz-Bielecki i jestem certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym psychologa. Przeczytaj więcej o mnie, zapoznaj się z moim certyfikatami oraz opiniami pacjentów, również tymi dotyczącymi psychoterapii online.

Nazywam się Dominika Mrozek i jestem psychologiem klinicznym i psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT. Ukończyłam studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jako interwent kryzysowy zajmuję się profilaktyką zapobiegania kryzysom emocjonalnym i psychicznym. Pomagam pacjentom z zaburzeniami osobowości, depresją, nerwicą, OCD, zespołem stresu pourazowego (PTSD) i zaburzeniami odżywania. Spotkania terapeutyczne realizuję również w języku angielskim i francuskim.

Nazywam się Magdalena Falkiewicz i jestem psychologiem i terapeutą w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz rocznego kursu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Ukończyłam psychologię ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie Szczecińskim, kurs Racjonalnej Terapii Zachowania oraz I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Pomogę Ci za pomocą terapii przez Skype wygrać z zaburzeniami lękowymi i fobiami, depresją, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzeniami adaptacyjnymi, żałobą.

Nazywam się Agata Nogaj i jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Pomogę Ci za pomocą terapii przez Internet wygrać z kryzysami, cierpieniem z powodu lęków, depresją czy doświadczeniami traumatycznymi, nadmierną złością, agresją i zaburzeniami osobowości. Posiadam ponadto doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi (alkohol, narkotyki, leki, hazard, internet). Prowadząc psychoterapię, czerpię głównie z nurtu poznawczo-behawioralnego, który jest według mnie najbardziej transparentny i klarowny.

Nazywam się Marta Olszewska i jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Pomogę Ci za pomocą terapii online wygrać z depresją, różnego rodzaju lękami, natręctwami, obniżonym poczuciem własnej wartości, kryzysem, trudnościami w radzeniu sobie z emocjami.

Nazywam się Karol Siadul i jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Od ponad 15 lat pomagam osobom, które borykają się z trudnościami emocjonalnymi i życiowymi. Pomogę Ci za pomocą terapii online wygrać z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi, natręctwami, uzależnieniami, problemami seksualnymi, zaburzeniami osobowości i odżywiania.

Nazywam się Natalia Wójcik i jestem psychoterapeutką oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Prowadzę również Fundację Bez Klamek, która zajmuje się psychoedukacją i szerzeniem świadomości społecznej na temat zdrowia psychicznego. Pomogę Ci za pomocą psychoterapii online wygrać z depresją, lękiem i radzić sobie z trudnymi sytuacjami.

Nazywam się Karolina Krzeszowska i za pomocą terapii przez Skype pomagam wygrać z zaburzeniami nastroju (m.in. z depresją), zaburzeniami lękowymi, trudnościami emocjonalnymi, różnego rodzaju kryzysami życiowymi, nadmierną złością i wybuchowością, nieradzeniem sobie ze stresem, OCD, zaburzeniami psychosomatycznymi oraz zaburzeniami osobowości. W swojej pracy łączę metody terapii poznawczo-behawioralnej z mindfullness i terapią schematu.

Nazywam się Kornelia Jagodzińska i jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Pomogę Ci za pomocą psychoterapii przez Internet wygrać z trudnymi emocjami, stresem lub napięciem, obniżonym nastrojem, lękiem, napadami paniki, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i fobiami. Pomagam również osobom w pracy nad akceptacją siebie, asertywnością i poczuciem własnej wartości. Pracuję także z osobami, które cierpią na zaburzenia snu, przeżywają trudności w relacjach, nie odczuwają satysfakcji w życiu oraz mają trudności z rozpoznawaniem i komunikowaniem swoich emocji i potrzeb.

Nazywam się Maria Pyziak i jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Pomogę Ci za pomocą psychoterapii przez Skype poradzić sobie z depresją, zaburzeniami lękowymi, problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach, trudnościami związanymi z radzeniem sobie ze stresem oraz zaburzeniami związanymi z doświadczonymi traumatycznymi wydarzeniami.

Nazywam się Izabela Pietras i jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Pomogę Ci za pomocą terapii online wygrać z depresją, lękiem oraz nerwicą. Pomagam osobom, które chcą poświęcić czas na rozwój własnej osobowości. Wspieram osoby w kryzysie oraz pomagam w rozwijaniu funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment prof. Feuersteina.

Nazywam się Ewelina Iwan i jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Pomogę Ci za pomocą terapii przez Skype wygrać z lękiem, depresją, niskim poczuciem własnej wartości, zaburzeniami nastroju, z zespołem przewlekłego zmęczenia, czy zaburzeniami snu. Nauczę Cię lepszego radzenia sobie z przewlekłym stresem. Zapraszam Cię również, jeśli doświadczasz problemów z motywacją czy masz trudności w utrzymaniu zdrowej rutyny w przebiegu przewlekłej choroby.

Nazywam się Grzegorz Soda i od kilkunastu lat pracuję jako psycholog kliniczny oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Prowadzę terapię osób z problemami i zaburzeniami lękowymi (np. lęk społeczny, lęk uogólniony, OCD, PTSD, fobie), depresyjnymi oraz będącymi w kryzysie emocjonalnym (np. z powodu, rozstania, rozwodu, utraty pracy, żałoby). Pracuję również z osobami zmagającymi się z zaburzeniami osobowości oraz z problemami w związkach, czy relacjach społecznych i zawodowych.
Nazywam się Marta Dymowska i pracuję jako certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny oraz psycholog. Udzielam wsparcia psychologicznego dla osób w kryzysie emocjonalnym. Pomagam w zrozumieniu emocji i przerywaniu negatywnych wzorców zachowań. Prowadzę konsultacje indywidualne dla osób dorosłych i młodzieży oraz porady dla par. Udzielam wsparcia w problemach wychowawczych oraz pomagam w podjęciu trudnych decyzji.
Nazywam się Daria Rosławska–Bławat i jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie oraz specjalistą ds. Zdrowia Publicznego. Współpracuję z osobami przechodzącymi przez sytuacje kryzysowe, mającymi obniżone poczucie własnej wartości, chcącymi poprawić jakość swojego życia, borykającymi się z lękami czy mającymi zaburzenia obsesyjno–kompulsywne.

Nazywam się Justyna Dylczyk i jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Udzielam pomocy psychologicznej online osobom zmagającym się z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i adaptacyjnymi. Towarzyszę i wspieram osoby, które doświadczają nagłych kryzysów w życiu, w tym żałoby czy choroby zagrażającej życiu.

Nazywam się Diana Wyrębek Walters, jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Pomogę Ci za pomocą psychoterapii przez Skype’a wygrać z lękiem, natręctwami, niskim poczuciem własnej wartości, a także brakiem motywacji do działania.

Nazywam się Marta Krajewska i jestem psychologiem oraz psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Jestem praktykiem w zakresie diagnozy i terapii pacjentów z różnymi problemami: m.in. zaburzeniami więzi, lękowymi, zaburzeniami ze spectrum autyzmu, czy zaburzeniami emocji lub zachowania.
Nazywam się Justyna Lewandowska i jestem psychologiem oraz psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Prowadzę terapię z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od lat 14. Pomogę Ci poradzić sobie z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami odżywiania, schizofrenią oraz chorobami psychosomatycznymi.

Nazywam się Marta Żurawska i jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Za pomocą terapii przez Internet pomagam osobom, które doświadczają lęku, niepokoju, napięcia, są w kryzysie, mają trudności w relacjach i komunikacji interpersonalnej, doświadczają obsesyjnych myśli i natręctw, zmagają się z depresją, mają niskie poczucie własnej wartości, nie radzą sobie ze stresem, chcą szukać i rozwijać swoje zasoby.

Nazywam się Paulina Ryng i jestem psychologiem oraz psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji. Prowadzę psychoterapię indywidualną zaburzeń lękowych w nurcie poznawczo-behawioralnym przez Skype (napady paniki, fobia społeczna, fobia specyficzna, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia lękowe uogólnione), depresji, oferuję również konsultacje i poradnictwo seksuologiczne.

Nazywam się Ewa Pióro i jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Pomogę Ci za pomocą terapii przez Skype wygrać z lękami, fobiami, natręctwami, depresją, nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi, kryzysem emocjonalnym, obniżoną samooceną, problemami wychowawczymi.

Nazywam się Tomasz Gorajski jestem psychologiem, seksuologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Zapraszam na konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię online za pomocą Skype’a. Do kontaktu zapraszam osoby dorosłe, młodzież, rodziców oraz pary przeżywające trudności w związku.

Nazywam się Anna Respondek i jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Pomogę Ci za pomocą terapii przez Skype’a wygrać z fobią, napadami paniki, problemami lękowymi, depresją, problemami związanymi z prawidłowym odżywianiem, niskim poczuciem własnej wartości oraz bezsennością.

Nazywam się Karolina Frankowska i jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji. Pomogę Ci za pomocą terapii przez Internet z niską samooceną, stresem, napięciem, trudnościami w relacjach. Prowadzę psychoterapię osób, które cierpią na depresję, chorobę afektywną dwubiegunową, zaburzenia lękowe (fobie, lęki, ataki paniki), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Nazywam się Agnieszka Urzynicok i jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia. Pomogę Ci za pomocą terapii online wygrać z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu lub w relacjach społecznych (partnerskich, rodzinnych), zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, napady paniki, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), zaburzeniami nastroju (w tym depresja), bezsennością, niskim poczuciem własnej wartości, stresem.

Nazywam się Anna Ziernik i jestem psychologiem z wykształcenia i pasji, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia oraz interwentem kryzysowym. Pomogę Ci za pomocą psychoterapii przez Skype wygrać z problemami z nastrojem, zaburzeniami lękowymi, nerwicą, fobią, depresją, dystymią, autoagresją, problemami związanymi ze stresem, zespołem stresu pourazowego (PTSD), zaburzeniami snu, kryzysem emocjonalnym, trudnościami w relacjach, problemami wieku rozwojowego, zaburzeniami osobowości oraz problemami związanymi z żałobą, śmiercią, mobbingiem, przemocą i współuzależnieniem.

Nazywam się Łukasz Zdebelak i jestem psychologiem oraz certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 865). Pomogę Ci za pomocą terapii przez Skype wygrać z depresją, zaburzeniami lękowymi (napady paniki, fobia społeczna, hipochondria, uogólnione zaburzenie lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne) oraz zaburzeniami osobowości. Pomagam też osobom, które doświadczają trudności w relacjach lub nie radzą sobie z własnymi emocjami. Pracuję również w języku angielskim.

Nazywam się Krystian Fatuła i jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (CBT) i psychologiem z kwalifikacjami pedagogicznymi. Pomogę Ci za pomocą terapii przez Skype wygrać z zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenia dwubiegunowe), zaburzeniami lękowymi (fobia społeczna, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, zaburzenia adaptacyjne, fobie specyficzne), zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, zaburzeniami z obszaru stresu i traumy (PTSD) oraz zaburzeniami osobowości. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami nieheteronormatywnymi (u mnie można się bezpiecznie wyoutować).

Terapia online

Psychoterapia online, jako stosunkowo nowa forma psychoterapii, wzbudza czasem obawy dotyczące skuteczności procesu terapeutycznego w związku z faktem, że odbywa się ona przez Internet, a nie w formie osobistego kontaktu z terapeutą. Czy faktycznie warto obawiać się, że terapia online będzie mniej skuteczna bądź wartościowa?

Przede wszystkim warto pamiętać, że skuteczność każdej formy psychoterapii zależy od wielu czynników. Nawiązanie dobrej, pełnej zaufania i poczucia bezpieczeństwa relacji z terapeutą, które w efekcie pozwala nam na czerpanie z dobroczynnych rezultatów psychoterapii choćby przez sam fakt rozmawiania o naszych problemach w atmosferze szacunku, uwagi, zrozumienia i akceptacji, nie zależy wyłącznie od obranego sposobu komunikacji. W większości wypadków założyć można, że psychoterapia online ma podobne szanse na powodzenie, co tradycyjna, stacjonarna psychoterapia.

10 faktów o psychoterapii online

Psychoterapia online staje się coraz bardziej popularna. Wiele osób zastanawia się jak może wyglądać takie wsparcie i czy jest skuteczne. Oto kilka faktów o terapii online.
1. Wsparcia terapeutycznego mogą udzielać profesjonalni, dobrze wykształceni terapeuci. Dobry terapeuta ukończył przynajmniej czteroletnie szkolenie, jest zrzeszony w towarzystwie psychoterapii i poddaje swoje pracę superwizji.
2. Psychoterapia online to komfortowe rozwiązanie dla osób zmagających się z problemami ze zdrowiem, pozwala skorzystać ze wsparcia terapeutycznego bez wychodzenia z domu.
3. Terapia online może być dobrym dobrym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W pole wciąż wiele budynków i ulic jest niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Psychoterapia przez Internet pozwala skorzystać ze wsparcia terapeuty nawet jeżeli nie mieszkamy w dużym mieście, w którym mamy szeroki wybór dobrych terapeutów.
5. Psychoterapia online jest odpowiedzią dla ludzi zapracowanych. Jeśli pracujesz dużo – nie tracisz czasu na dojazdy. Jeśli często wyjeżdżasz służbowo – możesz korzystać z terapii podczas nieobecności w kraju.
6. Psychoterapia online ułatwia szybki kontakt z terapeutą w sytuacji kryzysowej.
7. Terapia online to odpowiedź dla osób, które żyją na emigracji. Psychoterapeuta z rodzinnego kraju dobrze zrozumie ich korzenie kulturowe. Nawet jeśli mówimy biegle w nowym języku, o problemach zwykle myślimy w języku ojczystym. Terapia online umożliwia terapię po polsku żyjąc na emigracji.
8. Psychoterapia online zezwala na pomoc z pomocy terapeuty rodzic z małym dzieckiem. Wyjście na kilka godzin może być niezwykle kłopotliwe z niemowlakiem w domu. Terapia online zapewnia pomoc czasu i utrzymanie stałości terapii.
9. Badania naukowców dowodzą, że terapia przez Internet może być tak samo skuteczna jak terapia stacjonarna.
10. Decydując się na terapię online warto skorzystać z dużego serwisu, który weryfikuje wykształcenie terapeutów i gwarantuje bezpieczeństwo płatności.

Zalety terapii online

Przede wszystkim, terapia online jest niezastąpionym rozwiązaniem dla osób, które wymagają pomocy psychoterapeutycznej, a z różnych względów nie mogą z niej skorzystać w gabinecie psychoterapeuty – np. z powodu choroby bądź odległego miejsca zamieszkania. Pamiętać też należy, że dzięki terapii przez Internet osoby przebywające poza granicami kraju mogą skorzystać z usług terapeuty w swoim ojczystym języku, co jest zazwyczaj niezwykle istotne dla procesu terapeutycznego – komunikacja między pacjentem a terapeutą jest mniej narażona na utrudnienia, redukowana jest ilość ewentualnego stresu związanego z psychoterapią. Niektórym osobom sesje terapeutyczne przez Internet zapewnią też większe poczucie bezpieczeństwa. Na koniec wypada też wspomnieć o wygodzie tego rozwiązania – odbywanie sesji terapii online z zacisza własnego mieszkania pozwala zaoszczędzić czas i energię.

Napisz do nas 🙂

Formularz Ogólny
Akceptacja polityki prywatności i regulaminu: *
Zgoda na otrzymywanie wiadomości: