PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA ONLINE

Wyniki badań prowadzonych od około 20 lat (opublikowanych w 2013 roku), dotyczących skuteczności psychoterapii poznawczo-behawioralnej online, czyli prowadzonej poprzez Internet za pomocą np. komunikatora internetowego, dowodzą jej skuteczności – na równi z psychoterapią poznawczo-behawioralną prowadzoną „na żywo” w gabinecie psychoterapeuty. Wiadomo już, iż za skuteczność psychoterapii odpowiada w około 80 % prawidłowa relacja terapeutyczna. Nie jest zatem tak bardzo istotne, gdzie odbywa się psychoterapia poznawczo-behawioralna, lecz w jaki sposób i z kim się ona odbywa. Zaburzenia, którymi interesowali się badacze to zaburzenia lękowe w postaci napadów lęku panicznego oraz PTSD, a także fobia społeczna i OCD (czyli zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), depresja oraz zaburzenia odżywiania i uzależnienie od alkoholu. Z mojego doświadczenia psychoterapeutycznego mogę stwierdzić , iż psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna również w przypadku leczenia zaburzeń osobowości.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna online jako metoda skutecznego leczenia zaburzeń afektywnych i wielu innych jest przede wszystkim taką samą psychoterapią poznawczo-behawioralną jak ta prowadzona w gabinecie „na żywo”.  W swoim założeniu opiera się ona oczywiście na kontakcie z psychoterapeutą, ale również na tzw. eksperymentach behawioralnych, które to eksperymenty pacjent, poinstruowany przez psychoterapeutę, wykonuje pomiędzy jedną sesją psychoterapii a drugą, samodzielnie oceniając ich przebieg. Niektóre z technik, wymagających bezpośredniego kontaktu z psychoterapeutą są oczywiście niemożliwe do zrealizowania, ale dobry, doświadczony, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny potrafi poradzić sobie z tym utrudnieniem. Psychoterapia poznawczo-behawioralna online jest niezastąpioną alternatywą dla przeprowadzenia terapii u osób niepełnosprawnych. W takim przypadku psychoterapia poznawczo-behawioralna sprawdza się w 100 procentach

Jest także idealnym rozwiązaniem problemu z regularnym uczęszczaniem na psychoterapię dla osób z małych miejscowości i pacjentów mieszkających na wsi. Jest ona ponadto alternatywą dla osób, które z racji natężenia objawów swojego zaburzenia, nie są w stanie przełamać się, aby wyjść z domu. Dotyczy to na przykład zaburzeń lękowych, głównie lęku napadowego oraz Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD), w przypadku to którego zaburzenia, z powodu traumatycznych wydarzeń często przebiegających „na zewnątrz”, pacjent przejawia ogromny opór przed wyjściem z domu oraz bezpośrednim kontaktem z psychoterapeutą.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna online znakomicie pomaga i motywuje pacjenta, aby w bliższej bądź dalszej przyszłości kontynuował psychoterapię poznawczo-behawioralną stacjonarnie.  Pacjenci często jednak, po postawieniu diagnozy przez psychoterapeutę online i poznaniu mechanizmów rządzących powstawaniem ich zaburzenia oraz po osłabnięciu objawów, decydują się na pozostanie w  psychoterapii online aż do momentu ustąpienia zaburzenia. Badania i obserwacje psychoterapeutów i psychologów wskazują na tendencję do coraz szybszego rozwoju psychoterapii online, która zaczyna być bardzo popularna w USA i w Wielkiej Brytanii. Coraz większym zainteresowaniem pacjentów cieszą się tzw. „abonamenty” służące wymianie informacji między pacjentem a psychoterapeutą w ciągu tygodniapomiędzy kolejnymi sesjami psychoterapeutycznymi. Pacjent znajduje się zatem w stałym kontakcie ze swoim terapeutą. Szybki  rozwój wszelkich form komunikacji online, w tym psychoterapii jest zatem nieunikniony. Być może w niedługim czasie psychoterapia online zastąpi nawet psychoterapię prowadzoną w tradycyjnych gabinetach stacjonarnych? Czas pokaże.

Pierwsza sesja psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Umów się na sesję terapii i przekonaj się, jak pomożemy Ci zwyciężyć Twój problem i ile czasu to zajmie.

Chcesz dowiedzieć się czegoś na inny temat?
Napisz do nas 🙂

Formularz Ogólny
Akceptacja polityki prywatności i regulaminu: *
Zgoda na otrzymywanie wiadomości: