Psychoterapia poznawczo-behawioralna

1. Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej
2. Badania na temat terapii poznawczo-behawioralnej
3. Jaki jest potencjał terapii poznawczo-behawioralnej?
4. Przyszłość terapii poznawczo-behawioralnej online
5. Założenia terapii poznawczo-behawioralnej online
6. Rozwój terapii poznawczo-behawioralnej online

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna uznana jest za najlepiej udokumentowany i przebadany pod kątem skuteczności nurt terapii.

 

Dodatkowo, wyniki badań prowadzonych od około 20 lat (opublikowanych w 2013 roku i później) dotyczących skuteczności psychoterapii poznawczo-behawioralnej w wersji online, dowodzą jej skuteczności na równi z psychoterapią poznawczo-behawioralną prowadzoną „na żywo” w gabinecie psychoterapeuty.*

 

Psycholog online, psychoterapia przez internet

 

Wiadomo już, iż za skuteczność psychoterapii odpowiada w około 80 % prawidłowa relacja terapeutyczna. Nie jest zatem tak bardzo istotne, gdzie odbywa się psychoterapia poznawczo-behawioralna, lecz w jaki sposób i z kim się ona odbywa. Zaburzenia, którymi interesowali się badacze to zaburzenia lękowe w postaci napadów lęku panicznego oraz PTSD, a także fobia społeczna i OCD (czyli zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), depresja oraz zaburzenia odżywiania i uzależnienie od alkoholu. Z mojego doświadczenia psychoterapeutycznego mogę stwierdzić, iż psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna również w przypadku leczenia zaburzeń osobowości i pomocy w innych problemach.

 

 

błędy poznawcze

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna online – skuteczność

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna online jest więc przede wszystkim taką samą psychoterapią poznawczo-behawioralną jak ta prowadzona w gabinecie „na żywo”. W swoim założeniu opiera się ona oczywiście na kontakcie z psychoterapeutą, ale również na tzw. eksperymentach behawioralnych, które to eksperymenty pacjent, poinstruowany przez psychoterapeutę, wykonuje pomiędzy jedną sesją psychoterapii a drugą, samodzielnie oceniając ich przebieg. Niektóre z technik, wymagających bezpośredniego kontaktu z psychoterapeutą są oczywiście niemożliwe do zrealizowania, ale dobry, doświadczony psychoterapeuta poznawczo-behawioralny potrafi poradzić sobie z tym utrudnieniem.

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna online jest także idealnym rozwiązaniem problemu z regularnym uczęszczaniem na psychoterapię zarówno dla osób, które chcą zaoszczędzić czas na dojazdach w dużych miastach, jak i dla tych z małych miejscowości i pacjentów mieszkających na wsi, gdzie dostęp do doświadczonych terapeutów jest ograniczony. Jest ona ponadto często jedyną możliwością kontaktu z terapeutą dla osób, które z racji natężenia objawów swojego zaburzenia, nie są w stanie przełamać się, aby wyjść z domu. Dotyczy to na przykład zaburzeń lękowych, głównie lęku napadowego oraz Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD), w przypadku to którego zaburzenia, z powodu traumatycznych wydarzeń często przebiegających „na zewnątrz”, pacjent przejawia ogromny opór przed wyjściem z domu oraz bezpośrednim kontaktem z psychoterapeutą.

 

Badania i obserwacje psychoterapeutów i psychologów wskazują na tendencję do coraz szybszego rozwoju psychoterapii online. Coraz większym zainteresowaniem pacjentów cieszą się tzw. abonamenty służące wymianie informacji między pacjentem a psychoterapeutą w ciągu tygodnia, pomiędzy kolejnymi sesjami psychoterapeutycznymi. Pacjent znajduje się zatem w stałym kontakcie ze swoim terapeutą. Szybki rozwój wszelkich form komunikacji online, w tym psychoterapii jest nieunikniony.

 

Agnieszka Achramowicz-Bielecki, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 371)

 

*https://www.thelancet.com/pdfs/journals/eclinm/PIIS2589-5370(20)30186-3.pdf

 

 

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany/na tematyką badań dotyczących skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej, poszerzone opracowanie przeczytasz poniżej:

 

Na świecie prowadzone są setki badań nad skutecznością psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) online, czyli terapii prowadzonej poprzez internet za pomocą np. komunikatora internetowego takiego jak Zoom czy Skype. Wyniki tych badań jednoznacznie dowodzą jej skuteczności, wskazując, iż jest ona równie wartościową formą kontaktu z psychoterapeutą co psychoterapia prowadzona „na żywo” w gabinecie.

 

Owa równoważność terapii stacjonarnej i terapii online wynika między innymi z tego, iż, jak udowodniono już dawno, za skuteczność psychoterapii odpowiada w około 80% prawidłowa relacja terapeutyczna, czyli to, jaki charakter ma kontakt z wybranym przez nas terapeutą. Nie jest zatem tak bardzo istotne, gdzie odbywa się psychoterapia poznawczo-behawioralna, lecz w jaki sposób jest prowadzona i z kim konkretnie się ona odbywa.

 

Jak przebiega psychoterapia poznawczo-behawioralna online?

 

Poza faktem, iż spotkanie ma charakter rozmowy wykorzystującej komunikator internetowy, psychoterapia poznawczo-behawioralna w formie online nie różni się co do podstawowych założeń od terapii prowadzonej w gabinecie. Obie formy terapii opierają się na kontakcie z psychoterapeutą, oraz na tzw. eksperymentach behawioralnych, które to eksperymenty pacjent, poinstruowany przez psychoterapeutę, wykonuje pomiędzy jedną sesją psychoterapii a drugą, samodzielnie oceniając ich przebieg. Niektóre z technik, wymagających bezpośredniego kontaktu z psychoterapeutą, są oczywiście niemożliwe do zrealizowania, ale dobry, doświadczony psychoterapeuta poznawczo-behawioralny potrafi poradzić sobie z tym utrudnieniem i w pełni wykorzystać te techniki, która stanowią alternatywę lub poszerzenie metod, jakie pierwotnie powstały w gabinecie. Poza tym terapia poznawczo-behawioralna na szczęście może się pochwalić niezwykle bogatym zbiorem technik, które dostosowywane są do konkretnego pacjenta, a także, w dobie Internetu, konkretnej formy komunikacji.

 

Czy terapia poznawczo-behawioralna online jest zatem skuteczna?

 

Terapia poznawczo-behawioralna sama w sobie jest najlepiej przebadanym nurtem psychoterapii, nic więc dziwnego, że jej odpowiednik online także jest intensywnie analizowany przez naukowców i psychoterapeutów, mających na celu lepsze określenie, co tak naprawdę pomaga ich pacjentom, a co potencjalnie może utrudniać proces terapeutyczny.

 

Do tej pory przeprowadzony tak dużo badań dotyczących skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej online, że znaleźć można wiele metaanaliz na ich temat. Metaanaliz czyli artykułów analizujących i podsumowujących liczne badania i duże zbiory danych zebrane przez różne, pracujące na całym świecie zespoły badawcze.

 

Zebranych badań jest na tyle dużo, że mogą dotyczyć nie tylko terapii poznawczo-behawioralnej online ogółem, ale również skuteczności tej terapii w przypadku specyficznego zaburzenia, u konkretnego zbioru osób, np. depresji u młodzieży czy też zaburzeń pojawiających się u młodych matek. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić, czy terapia online jest skuteczna jedynie u niektórych osób i w przypadku niektórych zaburzeń, czy może ma dużą wartość w przypadku wielkiej liczby problemów.

 

Jak się okazuje mnogość publikacji jednoznacznie potwierdza korzyści płynące z terapii poznawczo-behawioralnej online. Badania wskazują przede wszystkim na wiele zalet tej formy terapii i jej równoważność do wariantu stacjonarnego, w gabinecie psychoterapeuty. Badanie po badaniu dowiadujemy się jak wartościowym rozwiązaniem jest wykorzystanie internetu do pomocy w radzeniu sobie z problemami psychicznymi w przypadku wielu różnych zaburzeń i osób.

 

Zaburzenia, jakimi interesowali się badacze, są niezwykle zróżnicowane. W dużym badaniu z 2013 roku przeprowadzonym na grupie 1500 pacjentów cierpiących na depresję, PTSD, lęk paniczny i wypalenie zawodowe, zdecydowana większość pacjentów, którzy ukończyli psychoterapię, wykazała poprawę swojego stanu psychicznego i oceniła terapię poznawczo-behawioralną online jako efektywną. Ok. 90% badanych stwierdziło, że poleciłoby terapię poznawczo-behawioralną (CBT) w formie online innym osobom. Co istotne, badani byli pod obserwacją także przez rok po ukończeniu psychoterapii i jak się okazało ustąpienie objawów w większości przypadków trwało przez cały okres obserwacji. Badanie to jest bardzo ciekawe także ze względu na zakwestionowanie wcześniejszych negatywnych opinii na temat terapii behawioralnej w formie online – przez wiele lat twierdzono, iż wysoki procent osób, które rezygnują z kontynuowania psychoterapii, jest charakterystyczny szczególnie dla terapii online. Wyniki tego badania zakwestionowały jednakże to założenie – wykazano, że procent osób które ukończyły terapię poznawczo-behawioralną online był porównywalny do tego w przypadku terapii prowadzonej w gabinecie.

 

W kolejnym artykule z 2019 roku przeanalizowano aż 91 osobnych, pojedynczych badań nad skutecznością terapii CBT online w radzeniu sobie z depresją, w których zebrano dane od ok. 10 000 pacjentów. W wyniku analiz stwierdzono, że interwencje utrzymane w nurcie poznawczo-behawioralnym i wykorzystujące środki komunikacji online były równie skuteczne, jak te związane z bezpośrednim kontaktem z terapeutą. Żeby pokazać, jak wartościowa jest terapia online i jak dużo jest badań na jej temat możemy skupić się także na jednym, konkretnym zaburzeniu – bezsenności. W artykule z 2020 roku wykazano skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej online w przypadku tego problemu na bazie danych od ok. 5 000 osób. Podobne rezultaty, tym razem w badaniu analizującym dane od ponad 7 000 osób, ukazał artykuł z 2019 roku.

 

Tego typu dane mogą być niezwykle optymistyczne z perspektywy osób, które nadal mają wątpliwości, czy terapia behawioralno-poznawcza online będzie dla nich dobrym rozwiązaniem.

 

Jaki jest potencjał terapii poznawczo-behawioralnej?

 

Ustaliliśmy zatem, że omawiana przez nas forma kontaktu terapeutycznego ma wartość porównywalną z kontaktem bezpośrednim. Poza dyskutowaniem o naukowych dowodach na skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej online, należy wspomnieć także o dodatkowych zaletach i możliwościach jakie ona daje. Świadomość tej skuteczności daje nam pewność siebie i energię do tego, by wykorzystać pełen potencjał i zalety korzystania z Internetu w celu udostępniania pomocy psychologicznej potrzebującym osobom. Tych zalet i możliwości jest zaś wiele.

 

Istnieje wiele grup osób, które nie mogą lub mają wielkie problemy z zapisem i regularnym braniem udziału w sesjach psychoterapeutycznych prowadzonych w gabinecie terapeuty. Psychoterapia poznawczo-behawioralna online jest niezastąpioną alternatywą dla przeprowadzenia terapii na przykład u osób niepełnosprawnych. Bardzo często osoby te zmagają się z konsekwencjami swoich fizycznych problemów i pomoc psychologiczna, która może dotrzeć do nich mimo wszystkich ograniczeń jest dla nich niezwykle cenna.

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna online jest także idealnym rozwiązaniem dla osób pochodzących z małych miejscowości i wsi. Dojazd do miasta oddalonego nieraz o kilkadziesiąt kilometrów, poza nakładem finansowym, wymaga szczególnej motywacji. Pojawia się tutaj tym samym, poza samą dostępnością, m.in. problem z regularnym uczęszczaniem na psychoterapię, który jest niezwykle istotny. W dobie ciągłej rozbudowy infrastruktury związanej z Internetem terapeuta może dotrzeć do niemal każdego domu i zaoferować oszczędność czasu i pieniędzy potrzebnych na dojazd.

 

Mieszkańcy małych ośrodków są rzecz jasna szczególnie ograniczeni odległością do najbliższego gabinetu, ale nawet mieszkając w mieście kontakt z wybranym terapeutą może być bardzo wymagającym i kosztownym zadaniem – czas na przygotowanie się, dopasowanie grafiku, korki i koszty przejazdu jakąkolwiek formą transportu to także istotne zasoby, które musimy dodatkowo poświęcić, by kontynuować proces terapeutyczny. Psychoterapia poznawczo-behawioralna online eliminuje te koszty.

 

Problem z dostępnością terapii dotyczy także osób, które do najbliższego terapeuty mówiącego w ich rodzimym języku mogą się dostać jedynie przemierzając setki kilometrów samolotem lub samochodem. Polacy rozsiani po całym świecie mają takie same problemy psychiczne jak mieszkańcy kraju nad Wisłą i terapia CBT online pozwala na otrzymanie pomocy nawet wtedy, gdy depresja jest powodem cierpienia w upalnym Melbourne lub deszczowym Londynie.

 

Bardzo istotną grupą, dla której psychoterapia poznawczo-behawioralna online może się okazać szczególnie atrakcyjną pomocą, są także młode matki. Ze względu na konieczność opiekowania się dzieckiem, nie mogą pozwolić sobie na terapię w dogodnej porze, a zarazem wiele z nich może przeżywać bardzo trudne chwile i radzić sobie ze specyficznymi problemami na rozwiązanie których nie mogły się przecież łatwo przygotować. Kobiety z tej grupy mogą zostać dotknięte depresją poporodową, która wpływa na ich emocje, życie społeczne i zdolności poznawcze.

 

Nawet w przypadku tego specyficznego zaburzenia badań wykazujących skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej online jest tyle, że powstają duże zbiorcze prace podsumowujące badania empiryczne. W publikacji z 2020 roku, podsumowującej wiele osobnych badań nad zagadnieniem terapii CBT w formie online u młodych matek cierpiących na depresję poporodową wykazano, że kontakt z terapeutą online był skuteczny w łagodzeniu objawów depresji. Wyniki są zatem niezwykle zachęcające i optymistyczne.

 

Terapia online jest także alternatywą dla osób, które z racji natężenia objawów swojego zaburzenia, nie są w stanie przełamać się nawet do tego, aby wyjść z domu. Dotyczy to na przykład zaburzeń lękowych, głównie lęku napadowego, oraz Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD), w przypadku którego z powodu traumatycznych wydarzeń często przebiegających „na zewnątrz”, pacjent przejawia ogromny opór przed wyjściem z domu oraz bezpośrednim kontaktem z psychoterapeutą.

 

Przyszłość terapii poznawczo-behawioralnej online

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna online znakomicie pomaga i motywuje pacjenta, aby w bliższej bądź dalszej przyszłości kontynuował psychoterapię stacjonarnie. Pacjenci często jednak, po postawieniu diagnozy przez psychoterapeutę online i poznaniu mechanizmów rządzących powstawaniem ich zaburzenia oraz po osłabnięciu objawów, decydują się na pozostanie w psychoterapii online aż do momentu ustąpienia zaburzenia. Między innymi w związku z tym badania i obserwacje psychoterapeutów i psychologów wskazują na tendencję do coraz szybszego rozwoju psychoterapii online, która zaczyna być bardzo popularna w USA i w Wielkiej Brytanii, a coraz więcej osób korzysta z jej zalet także w Polsce. Coraz większym zainteresowaniem pacjentów cieszą się tzw. „abonamenty” służące wymianie informacji między pacjentem a psychoterapeutą w ciągu tygodnia, pomiędzy kolejnymi sesjami psychoterapeutycznymi. Pacjent znajduje się tutaj w stałym kontakcie ze swoim terapeutą. Szybki rozwój tej formy komunikacji między cierpiącym a osobą niosącą jemu lub jej pomoc jest nieunikniony.

 

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna – podstawowe założenia

Terapia poznawczo-behawioralna (z ang. Cognitive-behavioral therapy – CBT) została zapoczątkowana w latach 60 XX wieku przez amerykańskiego psychiatrę Aarona Becka. Stanowi ona tak naprawdę grupę terapii. Jej różne formy odwołują się do wspólnych założeń teoretycznych, według których objawy psychopatologiczne (zachowania i emocje jednostki) można wyjaśnić na podstawie teorii uczenia się i procesów poznawczych, czyli tego jak człowiek odbiera i przetwarza informacje. CBT może uwzględniać metody oddziaływania opierające się bardziej na modyfikacji zachowania, modyfikacji procesów poznawczych czy takie metody, które łączą oddziaływania behawioralne i poznawcze. Wspólnym celem wszystkich terapii CBT jest polepszenie jakości życia pacjenta. Aby osiągnąć ten cel niezbędne są oddziaływania mające na celu modyfikację zachowań (aspekt behawioralny) oraz sposobów myślenia (aspekt poznawczy).

Cechami charakteryzującymi proces terapii poznawczo behawioralnej są:

 • oparcie na współpracy między terapeutą a pacjentem
 • zorientowanie na rozwiązanie problemu
 • skupienie na teraźniejszości
 • ograniczenie w czasie
 • stosowanie odpowiednich technik terapeutycznych

Skuteczność terapii poddaje się systematycznej ocenie w badaniach eksperymentalnych, które opierać się mają na dowodach naukowych- sposób sprawdzania skuteczności terapii CBT jest tutaj podobny do badania skuteczności środków farmakologicznych.

 

Rozwój terapii poznawczo-behawioralnej

 

Ogólny rozwój terapii poznawczo behawioralnej można podzielić na 3 okresy zwane „falami”. W każdym okresie charakterystyczne jest skupienie się na jednym z procesów (zachowanie/ poznanie/ zachowanie oraz poznanie).

 

Pierwsza fala CBT

 

Początkowo skupiano się na terapii behawioralnej opartej na koncepcji i procesach uczenia się charakterystycznych dla behawiorystycznego modelu psychologicznego funkcjonowania człowieka. Zgodnie z tym modelem człowiek uczy się zachowań nieprzystosowawczych na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji (należy tutaj pamiętać, że dla behawiorystów każda reakcja czy emocja były rozumiane jako zachowanie). Według teorii uczenia się, na których rozwinął się behawioryzm każda reakcja czy zachowanie są wynikiem wzajemnych oddziaływań między bodźcami, których doświadcza człowiek a reakcjami na te właśnie sytuacje. W związku z tym wywnioskowano, że do modyfikacji czy też eliminacji niepożądanych zachowań/ reakcji można wykorzystać proces uczenia się i jego reguły. Behawioryści kładli szczególny nacisk na odpowiednią naukową weryfikację empiryczną.

 

Przykładem może być tutaj wykształcanie się reakcji lękowej i strategii unikanie w odpowiedzi na nieprzyjemny bodziec. Załóżmy, że w dzieciństwie zostaliśmy ugryzieni przez psa naszej cioci. W związku z tym wydarzeniem pojawił się silny lęk przed tym konkretnym psem, który można zredukować poprzez unikanie kontaktu z tym właśnie psem. Ponadto nasza reakcja lękowa była tak silna, że przeniosła się na wszystkie inne psy i od tamtej pory unikamy wszelkich kontaktów z czworonogami. Chodzi tutaj zatem o to, że w wyniku jednego nieprzyjemnego doświadczenia „nauczyliśmy się”, że wszystkie inne sytuacje podobne do tej budzić będą w nas lęk, więc najlepszą strategią na niepojawienie się lęku jest unikanie takich sytuacji. Przez to, że nieustannie unikamy sytuacji kontaktu z psami, nie dajemy sobie szansy na nabycie innych pozytywnych doświadczeń z czworonogami, które mogłyby pomóc w redukcji lęku.

 

Główne metody terapii behawioralnej to wygaszanie lub hamowanie zachowań dysfunkcjonalnych z wykorzystaniem wzmocnień pozytywnych (tworzenia pozytywnych doświadczeń) zgodnie z założeniami warunkowania klasycznego lub sprawczego, a także modelowanie zachowań pożądanych poprzez obserwacje.

 

Druga fala CBT

 

Za sprawą Ellisa i Becka (1) zwrócono uwagę na nadawanie znaczenia bodźcom przez człowieka. To właśnie nadawania znaczenia temu, co dzieje się dookoła, jest czynnikiem determinującym pojawienie się i podtrzymanie określonej reakcji na tę sytuację.

 

Podstawowymi założeniami drugiej fali terapii poznawczo behawioralnej można podsumować w kilku punktach:

 • Osoba aktywnie konstruuję własną rzeczywistość. Percepcja, uczenie się, wiedza są produktami systemu przetwarzania informacji, który nie odbiera informacji dosłownie, a aktywnie selekcjonuje, filtruje i interpretuje wszelkie bodźce z otoczenia. W wyniku tego procesu osoba nadaje indywidualne znaczenie sytuacjom, w których się znajduje
 • Aktywność poznawcza, czyli to jak osoba postrzega i konstruuje własną rzeczywistość, wpływa na emocje i zachowanie
 • Aktywność poznawczą można badać empirycznie
 • Zmiana poznawcza (zmiana w sposobie przetwarzania informacji i konstruowania rzeczywistości) jest najważniejsza w procesie zmiany funkcjonowania jednostki

 

Schematy poznawcze – są tworzone przez osoby na podstawie doświadczeń, już zgromadzonej wiedzy, emocji. To właśnie one odpowiadają za to jak odbierać będziemy bodźce z otoczenia, jakie znaczenie im przypisujemy i jakie reakcje emocjonalne czy zachowania wywołują. Niektóre z tych schematów mogą być patologiczne i powodować negatywne, nieadekwatne emocje. Przykładowo osoba w dzieciństwie wykształciła schemat, w którym proszenie o pomoc jest oznaką słabości, w związku z czym w życiu dorosłym żyje według tego schematu zawsze próbując ze wszystkim poradzić sobie samemu bez proszenia o pomoc.

 

Naukowcy zdołali ustalić również specyfikę poznawczą zaburzeń psychicznych. Dla niektórych zaburzeń istnieją specyficzne sposoby przetwarzania informacji. Dzięki temu odkryciu udało się stworzyć modele poznawcze określonych zaburzeń i zbudowanie na ich podstawie odpowiednich form terapii poznawczej dla depresji czy zaburzeń lękowych.

 

Oddziaływania terapeutyczne skupiają się wywieraniu wpływu na procesy poznawcze, dzięki czemu można osiągnąć zmianę emocjonalną i behawioralną. Techniki poznawcze są stosowane w celu modyfikacji schematów myślenia. Mamy wtedy do czynienia z tak zwaną restrukturyzacją poznawczą.

 

Trzecia fala CBT

 

Od około 15 lat powstają nowe formy terapii wywodzące się z terapii behawioralnej i poznawczej.

 

Nowe formy terapii CBT:

 

 • Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT)
  Twórca: Stephen Hayes
  Definicja: Unikatowa forma interwencji psychologicznej ukierunkowana na zwiększenie psychologicznej elastyczności, w której zastosowanie znajdują        strategie akceptacji i uważności z zaangażowaniem i behawioralnymi strategiami zmiany. Elastyczność psychologiczna to pełnia kontaktu osoby z teraźniejszością i dążenie do realizacji istotnych dla jednostki wartości poprzez zmianę lub podtrzymanie dotychczasowe zachowania na podstawie analizy sytuacji.
 • Dialektyczna terapia behawioralna (DBT)
 • System psychoterapii oparty na analizie behawioralnej i poznawczej
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej
 • Integracyjna terapia behawioralna par
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej
 • Terapia poznawcza oparta na uważności

 

 

 

Skuteczność terapii CBT

 

Psychoterapia z definicji jest metodą leczenia polegającą na stosowaniu odpowiednio zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych. W terapii CBT szczególny nacisk kładzie się na stosowanie odpowiednich standardów oceniania skuteczności podejmowanych działań, które to standardy mają być jak najbardziej zbliżone do tych przyjętych w naukach medycznych zgodnie ze schematem: objawy → diagnoza→ leczenie→ ocena skutków.

 

Skuteczność terapii CBT w leczeniu zaburzeń psychicznych

 

Zaburzenie Efektywność Skuteczność
Zaburzenie lękowe uogólnione wysoka (zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i prowadzona zdalnie) Skuteczność CBT jest porównywalna do farmakoterapii. 
Zaburzenie paniczne wysoka (zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i prowadzona zdalnie) Skuteczność wysoka niezależnie od grupy wiekowej, daje efekty w redukcji zaburzenia panicznego z agorafobią lub bez co najmniej rok po zakończeniu leczenia
Fobia społeczna Umiarkowanie wysoka CBT skuteczniejsza od oczekiwania na terapię oraz terapii placebo
PTSD (zaburzenie stresowe pourazowe) Wysoka Obecnie najskuteczniejsza metoda terapii PTSD, stosowanie protokołów przedłużonej ekspozycji przynosi pacjentom największe korzyści.
Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne Wysoka Daje istotną i długotrwałą redukcję objawów OCD zarówno u dzieci jak i dorosłych
Zaburzenia depresyjne Wysoka zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i w formie hybrydowej oraz multimedialnej CBT powoduje istotny spadek objawów depresji w porównaniu ze standardowymi formami leczenia
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe Wysoka (szczególnie w połączeniu z farmakoterapią) CBT znacząco wpływa na zapobieganie nawrotom i łagodzenie objawów manii a w dalszej kolejności na łagodzenie objawów depresji.
Zaburzenia hipochondryczne Wysoka zarówno w formie zdalnej jak i w kontakcie bezpośrednim. Skuteczna u osób dorosłych bez względu na ich stan zdrowia somatycznego
Zaburzenia odżywiania Wysoka Skuteczna nie tylko w redukcji objawów zaburzeń odżywiania, ale przyczynia się również do istotnego podniesienia wskaźników jakości życia
Uzależnienia Wysoka, szczególnie w połączeniu z farmakoterapią Skuteczna w leczeniu uzależnień chemicznych oraz behawioralnych
Borderline Umiarkowanie wysoka Skuteczność dotyczy tutaj poprawy funkcjonowania społecznego, jakości życia oraz zmniejszenie liczby samookaleczeń i prób samobójczych

 

W oparciu o powyższe dane obejmujące kilkaset badań klinicznych nad skutecznością terapii CBT w leczeniu często występujących zaburzeń psychicznych można powiedzieć, że jest to terapia wykazująca się wysoką skutecznością w leczeniu większości z nich u dorosłych jak i dzieci i młodzieży. Ze względu na to jest to terapia oficjalnie zalecana nie tylko za granicą, lecz także w Polsce.

 

 

 

 

CBT w formie online

 

Metaanalizy badań dowodzą, że skuteczność psychoterapii poznawczo- behawioralnej prowadzonej w formie zdalnej/ online nie różni się od tej prowadzonej na żywo. Wynika to z faktu, że za skuteczność terapii w 80 % odpowiada prawidłowa relacja terapeutyczna, czyli to jaki charakter ma kontakt w wybranym przez nas terapeutą. Czy kontakt z terapeutą będzie miał formę bezpośrednią, czy online nie ma więc tutaj znaczenia. Ważne, aby relacja z terapeutą była oparta na wzajemnym zaufaniu i szczerości. Dodatkową zaletą terapii online jest jej większa dostępność i brak „przeszkód” logistycznych takich jak konieczność dojazdu, brak czasu. Dzięki tej formie terapii każdy pacjent ma do niej taki sam dostęp niezależnie od miejsca zamieszkania, możliwości logistycznych czy czasowych.

 

Jeśli jesteś zainteresowany pogłębieniem tematyki psychoterapii online, zapraszamy do naszego artykułu na ten temat:

Słów kilka o skutecznej terapii online


Podsumowanie

 

Terapia poznawczo- behawioralna ze względu na szczególną uwagę, którą przywiązuje do badań nad skutecznością, jest jedną z najlepiej zweryfikowanych i pewnych terapii psychologicznych. Posiada udokumentowaną skuteczność w leczeniu takich zaburzeń jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania i wiele innych. Przy tym należy pamiętać, że forma oddziaływania może być jednakowo bezpośrednia (w kontakcie “na żywo”) oraz zdalna/ online bez wpływu na efektywność terapii.

 

 

 

Bibliografia:

 1. Maria Roman, Ticu Constantin & Cristina Maria Bostan (2020) The efficiency of online cognitive-behavioral therapy for postpartum depressive symptomatology: a systematic review and meta-analysis, Women & Health, 60:1, 99-112, DOI: 10.1080/03630242.2019.1610824
  Ruwaard, J. J. (2013). The efficacy and effectiveness of online CBT. Universiteit van Amsterdam.
 2. Spence, S. H., Donovan, C. L., March, S., Gamble, A., Anderson, R. E., Prosser, S., & Kenardy, J. (2011). A randomized controlled trial of online versus clinic-based CBT for adolescent anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(5), 629–642. https://doi.org/10.1037/a0024512
 3. López-López, J. A., Davies, S. R., Caldwell, D. M., Churchill, R., Peters, T. J., Tallon, D., … & Welton, N. J. (2019). The process and delivery of CBT for depression in adults: a systematic review and network meta-analysis. Psychological medicine, 49(12), 1937-1947.
 4. Soh, H. L., Ho, R. C., Ho, C. S., & Tam, W. W. (2020). Efficacy of digital cognitive behavioural therapy for insomnia: a meta-analysis of randomised controlled trials. Sleep Medicine, 75, 315-325.
 5. Alford B., Beck A.T. Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 6. Beck A.T. Cognitive therapy and emotional disorders. International Universities Press, New York 1976
 7. Beck J.S. Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005
 8. Leahy R.L. Techniki terapii poznawczej. Podręcznik praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 9. Popiel A. i Pragłowska E. Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Paradygmat, Warszawa 2008
 10. Popiel, A., i Pragłowska, E. (2009). Psychoterapia poznawczo-behawioralna–praktyka oparta na badaniach empirycznych. Psychiatria w praktyce klinicznej, 2(3), 146-155.
 11. Popiel A. red. Psychoterapia poznawczo-behawioralna — w poszukiwaniu skutecznych metod leczenia. PTTPB, Warszawa 2009.
 12. Prochaska J.O. i Norcross J.C. Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2006.
 13. PTTPB, Z. R., Farley, D., Kowalski, J., i Tucholska, K. PRZEGLĄD METAANALIZ BADAŃ NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ W LECZENIU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.

Dlaczego terapia online z trzymsie.pl?

Pomożemy Ci wygrać z lękiem, natręctwami, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami oraz traumami. Psycholog online wesprze Cię także w przypadku problemów związanych z relacjami z innymi, niską samooceną, brakiem motywacji, stresem czy bezsennością, w momencie ważnych zmian życiowych takich jak emigracja, macierzyństwo czy poszukiwanie nowej pracy i trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzimy psychoterapię online w nurcie poznawczo-behawioralnym, o najlepiej udowodnionej skuteczności. Jedna sesja terapii trwa 50 minut i kosztuje 160-250 zł.

W trzymsie.pl lubimy konkrety. Naszym celem jest, aby skutecznie pomóc w Twoim problemie.

Umów się na sesję

Wirtualna recepcja

Zadaj nam pytanie dotyczące Twojego problemu, dopasowania dla Ciebie odpowiedniego terapeuty lub procesu rezerwacji sesji, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe. Jeśli pragniesz, abyśmy przekazali Twoje zapytanie konkretnemu terapeucie, napisz nam któremu.