Zaburzenia osobowości – rodzaje, objawy, leczenie

W poniższym artykule przedstawiamy zaburzenia osobowości – ich krótki przegląd i cechy charakterystyczne, a także ich rozpowszechnienie oraz możliwości leczenia.

Zaburzenia osobowości – pojawiają się w wyniku rozwoju nieadekwatnych schematów w okresie dzieciństwa i dorastania, które uniemożliwiają pełnienie ról oczekiwanych przez społeczeństwo. Wynika to ze stopniowego rozwoju nieelastycznych i wypaczonych wzorców osobowości, które prowadzą do uporczywych, źle przystosowanych sposobów postrzegania, myślenia, zachowania i kontaktu ze światem.

 

Objawy tych zaburzeń mogą być łagodne – osoba funkcjonuje w społeczeństwie, ale jej bliskie otoczenie uważa, że jest ona „osobliwa” czy „ekscentryczna”. Objawy mogą być również ostre – ekstremalne, antyspołeczne i często nieetyczne zachowania.

 

 

Występowanie zaburzeń osobowości

 

 • Zaburzenia osobowości występują u od 2,1 do 8 % ludności;
 • Na przestrzeni całego życia od 10 do 13 % ludzi ujawniało jakieś kryteria zaburzeń osobowości;
 • Rzadziej występują one po 50 roku życia.

 

Kliniczne cechy zaburzeń osobowości: 

 

 • Osoby sprawiają sobie samym trudności w życiu.
 • Otoczenie uważa ich zachowanie za irytujące, nieprzewidywalne.
 • Osoby mogą doświadczać znacznych cierpień emocjonalnych.
 • Trudno im uczestniczyć w związkach społecznych.
 • Zaburzenia i ich objawy są raczej niezmienne w czasie.
 • Przyczyny: raczej nie są wrodzone, a społeczne i środowiskowe.

 

Psycholog online, psychoterapia przez internet

 

Trudności w rozpoznaniu zaburzeń osobowości

 

 • Zaburzenia osobowości nie są tak precyzyjnie zdefiniowane jak inne zaburzenia.
 • Ocenie przy diagnozie podlegają cechy osobowości, więc nie można opierać się na obiektywnych standardach oceny zachowania.
 • Kategorie diagnostyczne nie wykluczają się nawzajem – osoby mają często objawy więcej niż jednego zaburzenia osobowości.
 • Cechy osobowości, na których postawie rozpoznaje się zaburzenie osobowości, są wielowymiarowe – mogą występować w formie od łagodnej do patologicznie nasilonej, na przykład czasami pewne objawy występują też u zdrowych ludzi.

 

 

rodzaje zaburzeń osobowości

 

 

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI – KATEGORIE

 

Grupa A

 • Zaburzenia paranoiczne
 • Zaburzenia schizoidalne
 • Zaburzenia schizotypowe

Grupa B

 • Histrioniczne
 • Narcystyczne
 • Antyspołeczne
 • Osobowość z pogranicza (borderline)

Grupa C

 • Unikające
 • Obsesyjno- kompulsywne
 • Zależne

 

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA OSÓB Z RÓŻNYMI ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI

 

Osobowość paranoiczna

 

 • Podejrzliwość i nieufność do otoczenia- osoby doszukują się u wszystkich prób oszustwa i kłamstw.
 • Uważają się za doskonałych, a winę za niepowodzenia zrzucają na innych.
 • Nadwrażliwość — doszukiwanie się podtekstów wymierzonych przeciwko nim.
 • Łatwość w reagowaniu gniewem.
 • Duże trudności w kontaktach międzyludzkich.

 

Schizoidalne zaburzenie osobowości

 

 • Brak umiejętności wyrażania uczuć, chłód emocjonalny. Duże trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych.
 • Najczęściej są to samotnicy, introwertycy.
 • Wiele powszechnie satysfakcjonujących czynności, takich jak na przykład seks, nie sprawia im przyjemności.
 • Rzadkie odczuwanie emocji pozytywnych i negatywnych- anhedonia, chłód, wyobcowanie.

 

Schizotypowe zaburzenia osobowości

 

 • Nadmiernie zamknięcie w sobie, nienawiązywanie kontaktów społecznych;
 • Zaburzenia poznawcze, percepcyjne – dziwaczne myślenie, postrzeganie i mowa:
 • Myślenie zabobonne – często pojawiają się myśli o posiadaniu jakiejś mocy;
 • W stresie mogą pojawić się przejściowe objawy psychotyczne.
 • Ekscentryczność;
 • Problemy poznawcze: myślenie magiczne, przekonania, że rozmowy i gesty innych ludzi mają jakieś szczególne znaczenie, dziwaczna mowa, podejrzliwość;
 • Występowanie u 3 % populacji.

 

Histrioniczne zaburzenie osobowości

 

 • Nadmierna potrzeba zwracania na siebie uwagi;
 • Emocjonalność;
 • Osoby często czują się niedoceniane jeśli nie znajdują się w centrum uwagi;
 • Żywy, dramatyczny i ekstrawertyczny styl bycia – nastawienie na zwrócenie uwagi innych;
 • Zachowanie i wygląd są teatralne i przesadnie emocjonalnie;
 • Czasem ich zachowanie i ubiór są seksualne i uwodzicielskie;
 • Sposób mówienia może być dramatyczny i pozbawiony precyzji, zawoalowany;
 • Osoby łatwo ulegają sugestii i uważają kontakty za bliższe niż są w rzeczywistości;
 • Kontakty z partnerem mogą być bardzo burzliwe;
 • Występowanie u 2-3 % populacji, częściej wśród kobiet niż mężczyzn.

 

Osobowość narcystyczna

 

 • Przesadne poczucie własnej wartości – poczucie wielkości;
 • Tendencja do przeceniania własnych umiejętności i osiągnięć;
 • Niedocenianie zdolności i dokonań innych;
 • Brak zrozumienia dla uczuć innych;
 • Nadmierna koncentracja na sobie i poczucie, że mogą ich zrozumieć tylko ludzie o wysokim statusie społecznym;
 • Brak możliwości przyjmowania cudzego punktu widzenia – brak empatii;
 • Częste wykorzystywanie innych dla osiągania własnych celów – postawy aroganckie, snobistyczne, wyniosłe;
 • W rzeczywistości jest obecne zachwiane poczucie własnej wartości, które jest kompensowane myślami wielkościowymi o sobie samym;
 • Występowanie częstsze u mężczyzn niż u kobiet.

 

Antyspołeczne zaburzenie osobowości

 

 • Osoby okazują brak wyrzutów sumienia oraz lojalności względem kogokolwiek;
 • Fałszywe, agresywne i antyspołeczne zachowania – może dochodzić do łamania praw innych ludzi;
 • Impulsywne, wybuchowe, agresywne, nieodpowiedzialne zachowania;
 • Ten wzorzec musi się pojawić przed 15 rokiem życia, aby doszło do zdiagnozowania antyspołecznego zaburzenia osobowości;
 • Często osoby te dobrze ukrywają swoje zaburzenie – mogą sprawiać wrażenie osób zdrowych a wręcz bardzo dobrze przystosowanych, czarujących;
 • Występowanie u 3 % mężczyzn i 1 % kobiet.

 

Osobowość typu BORDERLINE (z pogranicza)

 

 • Impulsywność i niestabilność w kontaktach międzyludzkich;
 • Troska o wizerunek własnej osoby;
 • Zmieniający się nastrój – podwyższony lub obniżony;
 • Zaburzone i niestabilne poczucie tożsamości – kontakty z otoczeniem są niestabilne, wywołują poczucie zagrożenia;
 • Osoby bardzo boją się odrzucenia, dlatego często podejmują desperackie wysiłki, by zatrzymać daną osobę przy sobie;
 • Często są to osoby niepewne siebie;
 • Tworzone związki są bardzo burzliwe i intensywne, które często opierają się na idealizowaniu partnera i późniejszym rozczarowaniem i żalem;
 • Stałe poczucie pustki, które wiąże się z niską tolerancją samotności;
 • Samodestrukcyjne i impulsywne zachowania takie jak hazard, ryzykowny seks, nadużywanie narkotyków, próby samobójcze, samookaleczenia;
 • Mogą pojawić się epizody utraty kontaktu z rzeczywistością takie jak omamy, urojenia czy halucynacje;
 • Występują zdecydowanie częściej u kobiet niż u mężczyzn.

 

Osobowość unikająca

 

 • Niechęć do nawiązywania kontaktów, introwersja przejawiająca się w ograniczonych kontaktach społecznych przez całe życie;
 • Nadwrażliwość i obawa przed krytyką;
 • Niskie poczucie własnej wartości, silny lęk, nadmierna koncentracja na sobie;
 • Doszukiwanie się w każdej interakcji międzyludzkiej kpin i lekceważenia co wiąże się z unikaniem sytuacji, gdzie mogliby czuć się niepewnie.

 

Osobowość zależna

 

 • Osoby uzależniają się od innych i chcą doznawać od nich opieki;
 • Zachowania są uległe;
 • Perspektywa rozstania z osobą, od której są zależni, budzi silny niepokój i panikę;
 • Budują swoje życie wokół innych tak, aby utrzymać ich przy sobie, trwają nawet w niesatysfakcjonującym związku;
 • Nie podejmują decyzji bez opinii partnera i ich wsparcia- także w sprawach ważnych.

 

Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości

 

 • Osoby wykazują ciągłe dążenie do doskonałości, perfekcyjności;
 • Nadmierne znaczenie utrzymywania porządku i ładu;
 • Silna potrzeba kontroli nad psychiką, kontaktami międzyludzkimi, harmonogramem dnia i zasadami;
 • Duża ostrożność w celu uniknięcia jakichkolwiek błędów;
 • Przesadna sumienność — skłonność do wyrachowania, braku elastyczności w sprawach etycznych.

 

 

zaburzenia osobowości leczenie

 

 

LECZENIE ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI

 

Zaburzenia osobowości mogą być dość trudne w terapii, ponieważ osoby często nie uważają, że potrzebują pomocy — odbierają oni uwagi swoich bliskich jako wymysły i nie widzą potrzeby zmiany w swojej osobowości. Innym powodem trudności w terapii jest fakt, że mamy do czynienia z osobowością, czyli czymś, co zostało ukształtowane w całości wiele lat temu i nie poddaje się łatwo oddziaływaniom terapeutycznym.

 

Terapia poznawczo-behawioralna wydaje się terapią z wyboru przy wielu zaburzeniach osobowości. Pozwala ona na zmianę nieadekwatnych schematów i przekonań, które składają się na osobowość pacjenta. Terapia zaburzeń osobowości jest długotrwała ze względu na konieczną zmianę całego stylu życia, myślenia i działania. Warto jednak pamiętać, że zaburzenia osobowości są możliwe do pokonania przynajmniej w stopniu umożliwiającym satysfakcjonujące funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

 

Źródło:
Cierpiałkowska, L., & Soroko, E. (2017). Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej.

Dlaczego terapia online z trzymsie.pl?

Pomożemy Ci wygrać z lękiem, natręctwami, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami oraz traumami. Psycholog online wesprze Cię także w przypadku problemów związanych z relacjami z innymi, niską samooceną, brakiem motywacji, stresem czy bezsennością, w momencie ważnych zmian życiowych takich jak emigracja, macierzyństwo czy poszukiwanie nowej pracy i trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzimy psychoterapię online w nurcie poznawczo-behawioralnym, o najlepiej udowodnionej skuteczności. Jedna sesja terapii trwa 50 minut i kosztuje 160-250 zł.

W trzymsie.pl lubimy konkrety. Naszym celem jest, aby skutecznie pomóc w Twoim problemie.

Umów się na sesję

Wirtualna recepcja

Zadaj nam pytanie dotyczące Twojego problemu, dopasowania dla Ciebie odpowiedniego terapeuty lub procesu rezerwacji sesji, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe. Jeśli pragniesz, abyśmy przekazali Twoje zapytanie konkretnemu terapeucie, napisz nam któremu.