Błędy poznawcze

15-11-2023

Błędy poznawcze są powszechnymi ludzkimi tendencjami do popełniania systematycznych i przewidywalnych błędów w procesach poznawczych, takich jak myślenie, zapamiętywanie, rozumienie, czy podejmowanie decyzji. Mogą one wpływać na nasze spostrzeganie, oceny, wnioskowanie i sposób, w jaki interpretujemy informacje.

 

Istnieje wiele rodzajów błędów poznawczych, z którymi spotykamy się na co dzień. Oto kilka z nich:

 

 • Potwierdzenie własnych przekonań: Tendencja do poszukiwania, interpretowania i zapamiętywania informacji w sposób, który potwierdza nasze istniejące przekonania lub oczekiwania. Ignorujemy lub minimalizujemy informacje, które są sprzeczne z naszymi poglądami.
 • Pułapka reprezentatywności: Skłonność do oceniania zdarzeń lub osób na podstawie tego, jak bardzo odpowiadają naszym wyobrażeniom o danej kategorii. Powoduje to uproszczone wnioskowanie i często prowadzi do stereotypów.
 • Błąd dostępności: Przecenianie częstotliwości lub ważności pewnych zdarzeń lub informacji na podstawie łatwości, z jaką przychodzą nam do głowy. Często prowadzi to do przekłamań, gdy skupiamy się na wyrazistych lub emocjonalnych wydarzeniach, nie biorąc pod uwagę rzeczywistej statystyki.
 • Błąd konfirmacji: Tendencja do preferowania informacji, które potwierdzają nasze przekonania i ignorowania tych, które je kwestionują. Może prowadzić do uprzedzeń, utrzymywania fałszywych przekonań lub ograniczania naszej zdolności do uwzględniania innych perspektyw.
 • Błąd egocentryzmu: Skłonność do postrzegania innych ludzi i zdarzeń przez pryzmat własnych doświadczeń, potrzeb i emocji. Może prowadzić do trudności w empatii i zrozumieniu perspektywy innych osób.
 • Błąd dostosowania: Tendencja do oceniania prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń na podstawie informacji i doświadczeń z przeszłości, pomijając ewentualne zmiany kontekstowe. Może prowadzić do błędnych decyzji, gdy nie uwzględniamy nowych informacji.
 • Błąd dostępności afektu: Skłonność do oceny prawdopodobieństwa zdarzenia na podstawie intensywności i łatwości, z jaką możemy sobie przypomnieć podobne emocjonalne doświadczenie. Może to prowadzić do nadmiernego przeceniania ryzyka lub niebezpieczeństwa.
 • Błąd zakotwiczenia: Tendencja do opierania naszych ocen i decyzji na pierwszej informacji lub liczbie, która nam przychodzi do głowy (tzw. kotwica), nawet jeśli jest ona nieadekwatna lub przypadkowa. Może to wpływać na nasze oceny wartości, cen, negocjacje i inne sytuacje, gdzie potrzebujemy oszacowań.
 • Efekt potwierdzenia: Skłonność do szukania, interpretowania lub zapamiętywania informacji w sposób, który potwierdza nasze oczekiwania lub początkowe hipotezy. Często ignorujemy informacje, które nie pasują do naszego wyjściowego przekonania.
 • Błąd opłacalności: Skłonność do podejmowania decyzji na podstawie oceny korzyści i strat w danym momencie z pominięciem długoterminowych konsekwencji. Może prowadzić do nieodpowiedzialnych decyzji finansowych lub braku dbałości o długoterminowe cele.
 • Błąd nadmiernego optymizmu: Skłonność do przeceniania prawdopodobieństwa pozytywnych zdarzeń i niedoszacowywania ryzyka negatywnych zdarzeń. To może prowadzić do podejmowania zbyt ryzykownych decyzji lub ignorowania potencjalnych zagrożeń.
 • Błąd grupowego myślenia: Tendencja do podejmowania decyzji zgodnie z dominującą opinią lub oczekiwaniami grupy, w której się znajdujemy, kosztem indywidualnego myślenia. Może to prowadzić do utrwalania błędnych przekonań lub ignorowania informacji, które nie pasują do grupowego konsensusu.

 

Błędy poznawcze są częścią naszego codziennego funkcjonowania i wynikają z pewnych automatyzmów i skrótów poznawczych, które umożliwiają nam szybkie przetwarzanie informacji. Jednak rozpoznanie i świadomość tych błędów może pomóc nam podejmować lepsze decyzje, być bardziej otwartymi na różnorodne perspektywy i rozwijać nasze umiejętności poznawcze.

 

Błędy poznawcze są fascynującym obszarem badań, który pomaga nam lepiej zrozumieć, jak działamy jako istoty poznające i podejmujące decyzje. Warto zdawać sobie sprawę z tych błędów poznawczych, ponieważ mogą one wpływać na nasze decyzje, spostrzeganie i interakcje z innymi ludźmi. Rozwijanie świadomości tych błędów może pomóc nam lepiej rozumieć, dlaczego czasami podejmujemy nieprawidłowe oceny lub decyzje. Może to również pomóc nam w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia i podejścia opartego na dowodach.

 

 

błędy poznawcze infografika

 

 

Oto kilka wskazówek dotyczących nauki zwracania uwagi na nasze błędy poznawcze i podejmowania świadomych decyzji:

 

 • Edukuj się na temat błędów poznawczych: Początkiem jest zdobycie wiedzy na temat różnych rodzajów błędów poznawczych, takich jak błąd potwierdzenia, błąd dostępności czy błąd potwierdzania przekonań. Czytaj książki, artykuły naukowe i materiały edukacyjne, które omawiają te zagadnienia. Im lepiej zrozumiesz błędy poznawcze, tym łatwiej będziesz je rozpoznawać.
 • Bądź świadomy swojego myślenia: Uważaj na swoje myśli i przekonania. Zastanów się, czy istnieje jakikolwiek błąd poznawczy, który może wpływać na twoje wnioski. Czy stajesz się ofiarą błędu potwierdzenia lub wpływu emocji na podejmowanie decyzji? Staraj się spojrzeć na sytuacje z różnych perspektyw i być otwartym na różne możliwości.
 • Przemyśl podejmowanie decyzji: Zanim podejmiesz ważną decyzję, zatrzymaj się na chwilę i zastanów się. Analizuj dostępne informacje, oceniaj ryzyko i możliwe konsekwencje. Unikaj pochopnych osądów i podejmowania decyzji na podstawie pierwszego wrażenia. Wykorzystaj krytyczne myślenie i logiczne rozumowanie.
 • Poszukaj opinii innych osób: Warto zasięgnąć rady i opinii innych osób. Czasami obiektywna perspektywa z zewnątrz może pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych błędów poznawczych lub w podjęciu lepiej przemyślanej decyzji. Zadawaj pytania, słuchaj różnych punktów widzenia i bierz pod uwagę różne argumenty.
 • Utrzymuj elastyczność myślenia: Bądź gotowy do zmiany swojego stanowiska lub podejścia na podstawie nowych informacji. Nie utrzymuj się na siłę przy swoich przekonaniach, jeśli dowody wskazują na błędność. Bądź elastyczny i otwarty na naukę oraz dostosuj swoje decyzje do najbardziej aktualnych i rzetelnych danych.
 • Prowadź refleksję i samodzielną ocenę: Regularnie analizuj podjęte w przeszłości decyzje i działania. Pytaj siebie, czy mogły wystąpić błędy poznawcze i jak mógłbyś postępować inaczej. Rozwijaj umiejętność samokontroli i ucz się na własnych doświadczeniach.

 

Pamiętaj, że nauka rozpoznawania i unikania błędów poznawczych jest procesem. Wymaga praktyki, samoświadomości i chęci ciągłego doskonalenia się. Z czasem możesz stać się bardziej świadomym myślicielem i podejmować lepiej przemyślane decyzje, minimalizując wpływ błędów poznawczych na swoje życie.

 

 

 

jak rozpoznawać błędy poznawcze

 

 

 

Jak terapia poznawczo-behawioralna pomaga pracować nad błędami poznawczymi? 

 

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) oferuje różne ćwiczenia, które pomagają zauważać błędy poznawcze i rozwijać umiejętność myślenia bardziej racjonalnego. Oto kilka przykładów:

 

 • Regularnie zapisuj swoje myśli na temat konkretnych sytuacji. Następnie przeanalizuj swoje zapisy, szukając błędów poznawczych, takich jak nadmierne uogólnianie, filtrowanie informacji czy katastrofizowanie. Identyfikacja tych błędów pomoże Ci zrozumieć, jak mogą wpływać na twoje myślenie.
 • Zastanów się nad swoimi przekonaniami, szukając dowodów, które je potwierdzają lub przeczą. Zastanów się, czy Twoje przekonania są oparte na rzeczywistych faktach i dowodach, czy też mogą być zakłócone przez błędy poznawcze. Dąż do bardziej obiektywnej i zrównoważonej oceny informacji.
 • W sytuacjach, w których odczuwasz negatywne emocje lub wydajesz pochopne osądy, zastanów się nad innymi możliwymi perspektywami. Spróbuj spojrzeć na sytuację z różnych punktów widzenia, biorąc pod uwagę inne czynniki i kontekst. To może pomóc w zrozumieniu pełniejszego obrazu i uniknięciu błędów poznawczych.
 • Skoncentruj się na jednym z twoich błędnych przekonań i zapisuj dowody, które temu przekonaniu przeczą. Staraj się spojrzeć na sytuację w sposób bardziej realistyczny i zbalansowany, analizując zarówno argumenty za, jak i przeciwko swoim przekonaniom.
 • Kiedy jesteś skłonny do negatywnego przewidywania lub przeceniania ryzyka, wyobraź sobie inne możliwe wyniki. Zadaj sobie pytanie, czy istnieje równie prawdopodobna pozytywna lub neutralna opcja. To ćwiczenie pomaga złagodzić negatywne myślenie i otwiera umysł na większą elastyczność.

 

Pamiętaj, że regularne praktykowanie tych ćwiczeń wymaga czasu i wysiłku. CBT często wykorzystuje kombinację różnych technik, więc warto skonsultować się z terapeutą pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym, który może dostosować ćwiczenia do Twoich indywidualnych potrzeb i celów terapeutycznych.

 

Terapia poznawczo-behawioralna w formie online może być równie skutecznym narzędziem w pracy nad rozpoznawaniem i zmniejszaniem błędów poznawczych. Oto kilka korzyści, jakie może przynieść terapia CBT online w tej dziedzinie:

 

 • Edukacja i zrozumienie: zapewnia dostęp do edukacyjnych materiałów, informacji i narzędzi, które pomagają zrozumieć różne rodzaje błędów poznawczych. Możesz uczyć się o typowych pułapkach myślowych, które wpływają na Twoje przekonania i decyzje.
 • Indywidualizacja i personalizacja: umożliwia dostosowanie programu terapeutycznego do Twoich indywidualnych potrzeb. Terapeuta może pracować z Tobą, aby zidentyfikować konkretne błędy poznawcze, z którymi się zmagałeś, i opracować strategie ich rozpoznawania i korygowania.
 • Monitoring i samoświadomość: wykorzystuje narzędzia do monitorowania postępów, takie jak prowadzenie dziennika lub zapisywanie myśli. Te narzędzia pomagają Ci śledzić swoje myśli, emocje i błędy poznawcze na bieżąco, co prowadzi do większej samoświadomości.
 • Ćwiczenia i praktyka: zapewnia strukturę i wsparcie do regularnego wykonywania ćwiczeń mających na celu identyfikację i korygowanie błędów poznawczych. Terapeuta może przypisywać zadania domowe, które pomagają w praktykowaniu zdrowego myślenia i podejmowaniu bardziej racjonalnych decyzji.
 • Komunikacja z terapeutą: umożliwia regularne spotkania z terapeutą przez platformę komunikacyjną. Możesz dzielić się swoimi obawami, pytaniami i postępami, a terapeuta może udzielać wsparcia, udzielać konkretnych wskazówek i monitorować Twoje postępy.

 

 

korzyści terapii cbt w walce z błędami poznawczymi

 

 

Terapia poznawczo-behawioralna w formie online ma wiele zalet, które pozwalają skutecznie pracować nad błędami poznawczymi. Jednak ważne jest, aby współpracować z licencjonowanym terapeutą CBT, który ma doświadczenie w prowadzeniu terapii online. Dzięki ich profesjonalnemu wsparciu będziesz mógł zdobyć umiejętności i narzędzia potrzebne do rozpoznawania i ograniczania błędów poznawczych w swoim życiu.

Dlaczego terapia online z trzymsie.pl?

Pomożemy Ci wygrać z lękiem, natręctwami, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami oraz traumami. Psycholog online wesprze Cię także w przypadku problemów związanych z relacjami z innymi, niską samooceną, brakiem motywacji, stresem czy bezsennością, w momencie ważnych zmian życiowych takich jak emigracja, macierzyństwo czy poszukiwanie nowej pracy i trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzimy psychoterapię online w nurcie poznawczo-behawioralnym, o najlepiej udowodnionej skuteczności. Jedna sesja terapii trwa 50 minut i kosztuje 160-250 zł.

W trzymsie.pl lubimy konkrety. Naszym celem jest, aby skutecznie pomóc w Twoim problemie.

Umów się na sesję

Wirtualna recepcja

Zadaj nam pytanie dotyczące Twojego problemu, dopasowania dla Ciebie odpowiedniego terapeuty lub procesu rezerwacji sesji, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe. Jeśli pragniesz, abyśmy przekazali Twoje zapytanie konkretnemu terapeucie, napisz nam któremu.