1. Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Ogród Duszy Agnieszka Achramowicz-Bielecki, Al. Bohaterów Warszawy 11B, 70-370 Szczecin (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: senciak@gmail.com a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 

 1. Cele i podstawy przetwarzania 
 1. W związku z usługami świadczonymi polegającymi na udzielaniu pomocy psychologicznej tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z zapewnieniem opieki zdrowotnej tj. Art 9 ust. 2 lit h, dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy i zakończenia terapii oraz w przypadku wydania zaświadczenia o odbyciu leczenia,  
 2. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
 3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń
 4. W przypadku wyrażenia zgody, dane będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku żądania Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody

 

 1. Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 1. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez: 

 1. do momentu wygaśnięcia Umowy albo
 2. do momentu przedawnienia roszczeń albo 
 3. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo
 4. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą 

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji terapii psychologicznej. Brak podania danych osobowych w niezbędnym zakresie powoduje brak możliwości realizacji terapii psychologicznej. 

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W oparciu o dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Dlaczego terapia online z trzymsie.pl?

Pomożemy Ci wygrać z lękiem, natręctwami, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami oraz traumami. Psycholog online wesprze Cię także w przypadku problemów związanych z relacjami z innymi, niską samooceną, brakiem motywacji, stresem czy bezsennością, w momencie ważnych zmian życiowych takich jak emigracja, macierzyństwo czy poszukiwanie nowej pracy i trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzimy psychoterapię online w nurcie poznawczo-behawioralnym, o najlepiej udowodnionej skuteczności. Jedna sesja terapii trwa 50 minut i kosztuje 160-220 zł.

W trzymsie.pl lubimy konkrety. Naszym celem jest, aby skutecznie pomóc w Twoim problemie.

Umów się na sesję

Wirtualna recepcja

Zadaj nam pytanie dotyczące Twojego problemu, dopasowania dla Ciebie odpowiedniego terapeuty lub procesu rezerwacji sesji, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe. Jeśli pragniesz, abyśmy przekazali Twoje zapytanie konkretnemu terapeucie, napisz nam któremu.